Ny sundheds-årgang

Vi lancerer med starten af dette skoleår vores første sundhedsårgang. 1. årgang er den årgang vor alle lærere og pædagoger har et særligt fokus på både fysisk og mental sundhed. Dette er noget, vi arbejder med i alle klasser, men på denne årgang, vil det være en vinkel ind i alle aktiviteter og undervisning. Årgangens lærere fortæller at de vil arbejde med bevægelsesbånd, mindfulness, brainfood og sund kost, trivsel og de vil bruge naturen og vores skønne omgivelser så meget som muligt. Vi glæder os til at følge med og I kommer selvfølgelig til at høre meget mere! 

Skolehaverne

Vi har transformeret en kedelig græsplæne om til en spændende skolehave. Her dyrker vi afgrøder i højbede på 1,5 x 6 m, dertil kommer en bær- og frugthave. Vi har fået et dejligt drivhus på 24m2, hvor vi kan starte planterne op og dyrke tomater, agurker og basilikum m.m. Haven består også af et hønsehus, hvor hønsene lystigt æder vores affald og forsyner os med æg og gødning.

Undervisningen tager udgangspunkt i ”Haver til Maver” konceptet, den primære målgruppe er skolens tre 4. klasser. Haven bruges også i faget madkundskab og øvrige klasser kan benytte faciliteterne.

Skolehaven er et partnerskabsprojekt med Halsnæs Naturklub, der også benytter haven og hjælper med praktiske opgaver

Røgfri skole

Sidste skoleår modtog udskolingseleverne på Hundested Skole undervisning i cigaretters skadelige virkning for vores sundhed. I dette skoleår vil eleverne ikke længere have mulighed for at forlade skolen i frikvartererne, hvorfor det heller ikke vil være muligt at ryge. Outcome er en ikke-ryger-kultur blandt eleverne. Output er en beskrivelse af den ”ryge-undervisning” og det samarbejde vi tilbyder på Hundested Skole - også sammen med Kræftens bekæmpelse.