Læring og bevægelse på Hundested Skole

Der er tradition for at tænke bevægelse ind i undervisningen og hele hverdagen på Hundested Skole. Det sker for eksempel gennem skolesport og aktiviteter i Hundestedhallen, der ligger klods op af skolen. 

Der er gode betingelser med store fællesarealer og nyanlagte udeområder, som indbyder til bevægelse, leg og læring. Vi vil i 2018/19 fortsat have fokus på, at vores omgivelser, inde og ude, inviterer til bevægelse. 

Målet er en kultur, hvor der i alle aktiviteter er indtænkt bevægelse og, hvor frikvarterer og pauser bruges til leg og bevægelse. 

Læs idrætslærernes brev til elever og forældre om forventninger til skoleåret 2018/19 her.