Ultra Bit

I 2018 vil 65.000 elever, der starter i 4. klasse blive en del af 'Årgang ultra:bit'. Og HUndested Skole er selvfølgelig med.

Kreativitet, nysgerrighed og skaberkraft er i fokus i DR's projekt ultra:bit, der skal lære børn at kode over de næste tre år. Projektet er støttet af Industriens Fond og i samarbejde med Centre for Undervisningsmidler og flere aktører indenfor undervisning og it, vil en række events i løbet af efteråret 2018 danne ramme om projektet.

'Future classroom'

’Future Classroom Teacher’ er en særlig toning af læreruddannelsen, hvor man zoomer ind på teknologi som vilkår for den moderne skole. Her undersøger man, eksperimentere med og forholder sig kritisk konstruktivt til teknologier som vilkår i en moderne skole, og man inddrager en bred vifte af teknologier i projekter.
Hvad betyder det for skolen og børns læring, at vi til hverdag omgiver os med teknologi? Teknologien giver flere muligheder for at være aktivt medskabende i vores liv og kræver samtidigt, at vi hele tiden foretager valg og forsøger at overskue konsekvenser af vores valg.

Ti af vores lærere skal i 2018 på efteruddannelse på Future Classroom Lab på UCC, Carlsberg. Det bliver vildt spændende - og super godt for eleverne og arbejdet med det 21. århundredes kompetencer. Som udgangspunkt skla alle medarbejdere involveres i projektet med Future Classroom på et eller andet niveau.

Digital tekstanalyse

Vi har investeret i en ny teknologi til danskundervisningen på alle klassetrin, der hedder Txt Analyser. Det er en teknologi som hjælper eleverne til at finde og forstå deres fejl og som også må bruges til afgangsprøverne.

Alle dansklærerne skal på kursus i programmet og herefter vil det komme i brug i alle klasser. Vi har høje forventninger til teknologien og det løft, den vil give alle vores elever. I kan læse mere om det her: https://www.wizkids.dk/txtanalyser/