Om SFO og SFO-klub

Børn skal have rig mulighed for udvikling af sociale kompetencer, fællesskaber og værdier - og det enkelte barn skal støttes i nysgerrigheden på livet.

Sådan lyder Halsnæs kommunes pædagogiske ramme, som vi arbejder udfra i Hundested Skoles skolefritidsordning (SFO).

Dagligt tilbydes børnene forskellige aktiviteter. Der er et træværksted, sy-værksted og et male-klippe-klisterværksted og et Lego- og dukkerum. Vi bruger også vores store fællesrum, legepladsens udearealer og hallen til større fysiske aktiviteter.

Der er også mulighed for at åbne et børnehaveklasse-lokale, for de børn som har brug for ro og mere stille aktiviteter.

Til den fantastiske legeplads er der et stort naturområde. Det indbyder til en masse forskellige lege, hvor børnene kan føle de har deres eget lille rum, og hvor de kan etablere legegrupper i ro og fred.

Ofte benytter vi den omkringliggende natur, og tager på ture i skoven eller til stranden.

Det pædagogiske tilbud, SFO og SFO-klub, skal ses som et læringsrum, hvor vi med vores professionelle faglighed vil skabe udfoldelsesmuligheder for børnenes selvvirksomhed, dyrkelse af interesser og venskaber, og understøtte børnene i at udtrykke sig på mangfoldige måder.

I løbet af 2018/2019 holder vi særlige arrangementer for børnene f.eks. Høstfest, Bag for en sag, Bamsedag, (u)hyggelig fuldmånedag, Julehygge for børn og forældre, børnejulefrokost, fastelavn, påskedag, Børnenes grundlovsdag m.m. 

I pædagogisk læreplan har vi fokus på seks temaer:

  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdi

Vores tilgang til børnene er præget af pædagogisk indsigt og omsorg for det enkelte barn. Barnet skal have mulighed for at udvikle sine sociale kompetencer, og forståelse for fællesskabets værdier. Vi ved, at børnenes fritid har en stor betydning – ikke kun som rekreation, hvile og underholdning, men i det hele taget for udvikling af det enkelte barns kompetencer og dannelse.

Samarbejde med forældrene vægtes højt, og vi går gerne i dialog omkring barnets udvikling og trivsel. 

I 0.-3. klasse er der tilknyttet en medarbejder fra vores pædagogiske tilbud, og denne medarbejder er også tilknyttet et team med klassens undervisere. Derudover har SFO og SFO-klubbens medarbejderne understøttende timer og skoletimer i undervisningstiden. Dette skaber sammenhæng mellem skole og fritid og en tryghed i barnets dagligdag.

I Hundested SFO og SFO-klub møder børnene engagerede voksne, der har lyst til aktiviteter, hygge, og oprigtigt samvær.

Personalet er indlevende og anerkendende, der både giver plads til udvikling og oplevelser uden voksenindblanding, og samtidig være tilstede for at hjælpe i konflikter eller i situationer der kræver voksenstøtte/-hjælp.

SFO og SFO-klub holder nogle arrangementer sammen, derudover holder SFO-klub også en aften-åbent en gang om måneden.  

I SFO-klub forsøger vi at give børnene indflydelse og medansvar for eget liv og for fællesskabet. Børnene skal føle ejerskab overfor klubben dvs. have ansvar overfor klubbens ting og kultur. Klubben skal være et frirum for børnene, en oase med frihed under ansvar. De skal være med til at sætte regler og med til at de bliver overholdt. Vi holder børnemøde minimum en gang om måneden, hvor alt det børnene har på hjertet drøftes og derudover er børnene med til at planlægge kommende aktiviteter i klubben.

I det hele taget har dialog en stor betydning i klubben. Børn i klubalderen har brug for andre voksne end deres forældre, da der er emner, der kan være lettere at snakke med pædagogerne om end med deres forældre. Vi får ofte vendt problemer omkring seksualitet, skilsmisse, mobning, skoledagen, fritidsinteresser, alkohol, rygning m.m. Det at være på vej ind i puberteten og fremtidsplaner.

Er man usikker på om ens barn skal gå i SFO eller SFO-klub, er man velkommen til at ringe og lave en aftale om en besøgsdag.

Praktisk info

Hundested skole SFO og SFO-klub

Lerbjergvej 1.B

3390 Hundested

Åben kl.6-8 og kl.14-17. Åbent i ferieperioder kl.6-17 (se skolens ferieplan) 

Telefonnumre i åbningstid:

SFO: 22 91 73 15

SFO-klub: 40 31 02 21

Vi henviser til, at der ringes i åbningstiden og ved absolut nødvendighed.          Legeaftaler, bustider, gåhjemaftaler m.m. skal skrives i Tabulex.

Faglig leder SFO: Camilla Hansen telefonnummer: 30 31 23 58.

SFO er for børn, som går i 0.-3.klasse. SFO har beliggenhed i indskolingen, hvor de har egne lokaler. Pr. 1. august 2018, er der indmeldt ca. 200 børn

SFO-klub er for børn, som går i 4.-6.klasse. SFO-klub har egne lokaler i mellemgangen inden indskolingen. De har egne lokaler, men også mulighed for at bruge skolens faglokaler f.eks. billedkunst og madkunstsskab. Pr. 1.august 2018, er der indmeldt mellem 50-60 børn.

Vi holder meget af ture ud af huset og bruge vores fantastiske legeplads, derfor er praktisk udetøj og sko en nødvendighed. HUSK også skiftetøj i garderoben, til de dage, hvor en vandpytterne frister, eller sneen trænger igennem flyverdragten.

Navn og klasse skrevet i tøj og ting er en fordel. Tjek gerne vore glemmekassse i SFO, den bugner af glemte sager.

Takstbrev for 2018 her.

Indmeldelse og udmeldelse af Pædagogisk tilbud sker via den digitale pladsanvisning på Halsnæs Kommunes hjemmeside: Link