Indskoling

Indskolingen

Indskolingen er elever i 0.-3. klasse.

0.-2. klasse er i blok 7 og 3. klasse i blok 3

 

Legepatrulje

Legepatruljen består af elever fra udskolingen som hjælper med at igangsætte lege for eleverne i indskolingen i frikvarteret.

Skolepatrulje

Skolepatruljen hjælper til med en tryg skolevej. Skolepatruljen består af elever fra 6. årgang som hjælper eleverne ved overgange.

Pædagogisk tilbud indskoling

Vores pædagogiske tilbud skal ses som et læringsrum, hvor vi med vores professionelle faglighed vil skabe udfoldelsesmuligheder for børnenes selvvirksomhed, dyrkelse af interesser og venskaber, og understøtte børnene i at udtrykke sig på mangfoldige måder.

Vores tilgang til børnene er præget af pædagogisk indsigt og omsorg for det enkelte barn. Barnet skal have mulighed for at udvikle sine sociale kompetencer, og forståelse for fællesskabets værdier. Vi ved, at børnenes fritid har en stor betydning – ikke kun som rekreation, hvile og underholdning, men i det hele taget for udvikling af det enkelte barns kompetencer og dannelse.

Vi vægter vores samarbejde med forældrene højt, og går gerne i dialog omkring barnets udvikling og trivsel. I 0.-3. klasse er der tilknyttet en medarbejder fra vores pædagogiske tilbud, og denne medarbejder er også tilknyttet et team med klassens undervisere. Dette skaber en sammenhæng mellem skole og fritid og en tryghed i barnets dagligdag.

Vi har en fantastisk legeplads med et stort naturområde, der indbyder til en masse forskellige lege. Vi benytter os også af vores omkringliggende natur, og tager gerne på ture i skoven eller til vandet.

Eftersom vi er meget ude, så er praktisk udetøj og sko nødvendigt. HUSK også skiftetøj i garderoben.

Dagligt tilbydes børnene forskellige aktiviteter. Vi har et træværksted, perleværksted, fantasiværksted, dukkerum, tegnerum, læserum og legorum m.m. Vi bruger også hallen, fællesrum og legepladsens udearealer til større fysiske aktiviteter.

I løbet af året holder vi særlige arrangementer for børnene fx diskofest, bag for en sag, børnejulefrokost, fastelavn, påskedag og sommerfest.

Indmeldelse og udmeldelse af Pædagogisk tilbud sker via den digitale pladsanvisning på Halsnæs Kommunes hjemmeside: https://www.halsnaes.dk/Borger/Familie/Dagtilbud%200-6%20aar/Pladsanvisning.aspx