Læring

Motion & Bevægelse

En af de nye byggeklodser, der er introduceret i forbindelse med folkeskolereformen, er 45 minutters obligatorisk motion og bevægelse i gennemsnit hver dag.

Det fremgår af lovteksten, at motion og bevægelse ”(…) skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivationen og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning” (Folketinget 2013, 16).
Udover 45 minutters motion og bevægelse i gennemsnit hver dag bliver fokus på idræt også styrket dels ved flere undervisningstimer, men dels også af den grund, at idræt fremadrettet kommer til at indgå i prøverækken, og derfor udløser en standpunktskarakter.

Understøttende undervisning

I indskolingen og på mellemtrinnet er det pædagoger der varetager den understøttende undervisning, mens det i udskolingen er lærerne. Det overordnede indhold i undervisningen bliver planlagt af årgangsteamet i fællesskab og i indskoling og på mellemtrin har pædagogerne et tæt samarbejde på årgangen om undervisningen, som oftest er parallellagt. I understøttende undervisning arbejder vi med emner som sundhed, trivsel, IT og emner fra timeløse obligatoriske emner.

Faglig fordybelse

Faglig fordybelse er i indskoling og på mellemtrin primært tilrettelagt som et morgenbånd. Her kan eleverne lave lektier, have læse- eller regnebånd, arbejde med et projekt eller med individuelle mål.

I udskolingen kører den faglige fordybelse bla. med mulighed for eleverne at vælge sig ind på emner som sprog, matematik, multikreativitet, naturfagligt mv.

Kompetencesamtaler

Kompetencesamtaler giver en tættere opfølgning på den enkelte elev i kraft af denne samtale i forhold til såvel trivsel som på det faglige område. Kompetencesamtaler kan give den enkelte elev en kontinuerlig feedback på deres lærings- og trivselsmæssige situation i skolen. Kompetencesamtalen anses som et væsentligt pædagogisk værktøj i forhold til at løfte opgaven med at måle effekterne af elevernes læring, trivsel og evne til at bryde deres negative sociale arv, samt til at kunne støtte eleven i at kunne vælge den ungdomsuddannelse, som vil opfylde deres ambitioner på især de ældre klassetrin.

Eleverne på Hundested skole har flere gange årligt en kompetencesamtale som kan gennemføres af alle medarbejdergrupper. Det afgørende vil være, at det enkelte barn skal have tillid til den voksenrelation, hvori kompetencesamtalen skal foregå.

Læringsvejlederne