Mellemtrin

Skolepatrulje

Elever i 6. klasse kan melde sig som skolepatrulje. Gennem hele skoleåret står de på skift patrulje og hjælper andre elever med at få en tryg skolevej i morgentrafikken.

Vi oplever vores skolepatrulje-elever som engagerede og ansvarsfulde med deres opgave, og de øvrige elever er glade for hjælpen.

Legepatrulje

Som legepatrulje skal eleverne være med til at igangsætte lege hos elever i indskolingen. Legepatruljen har forskellige legeredskaber til rådighed og de mindre elever er meget glade for at have de store elever omkring sig og vil rigtig gerne være med i de lege de sætter igang.

Pædgogisk tilbud mellemtrin

Hundested Skole pædagogiske tilbud på mellemtrinnet er for 4.-6. klasse.

Vores pædagogiske tilbud skal ses som et læringsrum, hvor vi med vores professionelle faglighed vil skabe udfoldelsesmuligheder for børnenes selvvirksomhed, dyrkelse af interesser og venskaber, og understøtte børnene i at udtrykke sig på mangfoldige måder.

Vores tilgang til børnene er præget af pædagogisk indsigt og omsorg for det enkelte barn. Barnet skal have mulighed for at udvikle sine sociale kompetencer, og forståelse for fællesskabets værdier. Vi ved, at børnenes fritid har en stor betydning – ikke kun som rekreation, hvile og underholdning, men i det hele taget for udvikling af det enkelte barns kompetencer og dannelse.

Vi vægter vores samarbejde med forældrene højt, og går gerne i dialog omkring barnets udvikling og trivsel.

Vi holder primært til i skolegården. Vi benytter os også af vores omkringliggende natur, og tager gerne på ture i skoven eller til vandet.

Eftersom vi er meget ude, så er praktisk udetøj og sko nødvendigt. HUSK også skiftetøj i garderoben.

Dagligt tilbydes børnene forskellige kreative aktiviteter, spil, udendørsleg og der føres gode dialoger om relevante emner for det enkelte barn.

I løbet af året holder vi særlige arrangementer for børnene fx diskofest, overnatning, børnejulefrokost, fastelavn, påskedag og sommerfest.

Indmeldelse og udmeldelse af Pædagogisk tilbud sker via den digitale pladsanvisning på Halsnæs Kommunes hjemmeside: https://www.halsnaes.dk/Borger/Familie/Dagtilbud%200-6%20aar/Pladsanvisning.aspx