Velkommen til Hundested Skole

Hundested Skole er en nytænkende, kreativ og progressiv folkeskole, der ligger i naturskønne Halsnæs Kommune i Nordsjælland. Med vand på tre sider er naturen med hav, fjord, klitter, marker, skove og enge en stor og vigtig del af elever og læreres hverdag. Skolens værdier er formuleret i seks pejlemærker, som vi udfolder og udvikler året rundt.

På Hundested Skole vil alle – elever, lærere og forældre – sammen: Udforske, Begejstre, Deltage, Skabe, Stræbe, Erobre!

Skolen er fordelt på to matrikler: Lerbjerg og Bøgebjerggård.

Lerbjerg er traditionel inddelt follkeskole for 0.-9. klasse. På matriklen er der også skolefritidsordning (SFO) samt SFO-klub.

Bøgebjerggård er et tilbud under Hundested Skole for børn og unge i kommunen, som af forskellige grunde for kortere eller længere tid ikke kan rummes i folkeskolen. Som udgangspunkt er det normalt begavede børn, der er i dårlig trivsel og social udvikling i skolen (og hjemmet).
Bøgebjerggård tilbyder disse børn og deres familier et intensivt forløb, der har som mål at hæve elevens selvværd og sociale og faglige kompetencer, så en tilbagevenden til folkeskolen eller andet relevant tilbud muliggøres.

Tilbuddet er normeret til 50 elever i alderen 6 til 17 år. Den daglige åbningstid er kl. 7- 17 fredag dog kl. 7-15. Eleverne visiteres gennem kommunens centrale visitationsudvalg ved uenighed mellem parterne.