Mobbepolitik                            Brug af it og smartphones                  Regler for elevfravær

            

 

     

Understøttende undervisning                          Valgfag                                        Regler for god opførsel


             

 

 

                    Lejrskole                                  Håndtering af vold og trusler                      Fagfordeling            

 

Princip for klassesammenlægning

Princip vikardækning