Goddag-dag for alle kommende børnehaveklassebørn og forældre

Dit barn skal starte i børnehaveklasse det kalenderår, det fylder 6 år. Det er derfor tid til indskrivning. Læs mere om indskrivning på halsnaes.dk

Den 13. maj 2019 holder vi Goddag-dag for alle kommende børnehaveklassebørn og jer forældre – så sæt kryds i kalenderen allerede nu! Overgangen fra børnehave til skole betyder et nyt kapitel for såvel barn som forældre. For at give den bedst mulige skolestart er det vigtigt, at overgangen opleves som glidende, naturlig og meningsfuld.

Der blev holdt informationsmøde mandag den 29. oktober 2018, hvor forældre til kommende børnehaveklassebørn, kunne høre om livet i skolen samt forventningerne til jeres børn og til jer som forældre til et skolebarn. 

Vi glæder os til at byde jeres barn og jer velkommen på Hundested Skole næste sommer.

Bedste hilsner 

Malene Nyenstad, Skoleleder