UU-vejleder på Hundested Skole:
 
UU-vejleder Kirsten Amossen Tlf. 72 32 57 16
Mail: [email protected]

Træffetid på skolen: Mandage og onsdage kl. 8.00-16.00


I den ny vejledningsreform, som er trådt i kraft fremgår, at UU-vejlederne betjener ikke uddannelsesparate elever med blandt andet formidling af ekstra praktik, brobygning til ungdomsuddannelser, vejledningssamtaler, forældresamarbejde mv.

Uddannelsesparate elever henvises til www.e-vejledning.dk

Dog får alle elever i 7. klasse to lektioner kollektiv vejledning på klassebasis.
8. klasse og 9. klasse får hver især fem lektioner kollektiv vejledning i løbet af skoleåret.

 

www.uu-center.dk