Skolesundhedsplejerske

Hver sundhedsplejerske har et distrikt. Hun besøger familier med børn og er sundhedsplejerske på skolen og kommer i institutionerne i distriktet.

Studerende: Sundhedsplejersken medvirker til uddannelse af sygeplejersker og sundhedsplejersker. Den sygeplejestuderende/sundhedsplejerskestuderende er i praktik i sundhedstjenesten.

 

Kontakt sundhedsplejerske Hundested Skole

Christina Nielsen, 60 23 07 03. Er på skolen mandag, onsdag og torsdag i lige uger.

Winie Birkkjær, 23 62 79 35. Er på skolen mandag, onsdag og torsdag i ulige uger.

Kirsten Annette Lauritsen, 24 65 92 69 er sundhedsplejerske på Bøgebjerggård

Alle kan også kontaktes via forældreintra under eksterne samarbejdspartnere

 

Tilbud fra skolesundhedsplejen

Sundhedsplejersken orienterer om skolesundhedstjenesten på 1. skoledag.

0. klasse til 9. klasse: Alle elever i  0.,5.,og 8. klasse undersøges af sundhedsplejersken.

Eleverne i 1., 2., 3., 4., 6., 7. og 9. klasse vil blive set efter behov af sundhedsplejersken.

Sundhedssamtalerne er tilrettelagt i forhold til barnets alder og klassetrin. Eleverne får invitation via skoleintra inden hver samtale. Det er vigtigt, at forældrene samtykker til samtalen.

Sundhedspædagogiske aktiviteter:
0. klasse: Hygiejne
5. klasse: klasse el. gruppeundervisning pubertet 

Det er muligt at få råd, vejledning udenfor alm. samtaler/undersøgelser. Kontakt sundhedsplejersken på telefon.

 

Konsulentfunktion: Sundhedstjenesten er konsulent for skoler, SFO-klub og klubber i spørgsmål om hygiejne, sundhed, sygdom, børns sikkerhed og trivsel. Sundhedsplejersken deltager i de udvidede specialcentermøder på skolen.

Tværfagligt samarbejde: Sundhedstjenesten arbejder tæt sammen med: børneafdeling, praktiserende læger, speciallæger, høreklinikken, talehørekonsulenter, psykologer, skole, lærere, familiesagsbehandlere, fysioterapeuter. Sundhedsplejersken deltager i de udvidede ressourcecentermøder.

Vaccination: Der tilbydes vaccination hos egen læge, når barnet er 12 år (MFR og for pigerne også HPV)

 

Link til information på Halsnæs kommunes hjemmeside, bl.a. pjece om LUS o.a.