Skolesundhedsplejerske

Hver sundhedsplejerske har et distrikt. Hun besøger familier med børn og er sundhedsplejerske på skolen og kommer i institutionerne i distriktet.

Studerende: Sundhedsplejersken medvirker til uddannelse af sygeplejersker og sundhedsplejersker. Den sygeplejestuderende/sundhedsplejerskestuderende er i praktik i sundhedstjenesten.

Kontakt sundhedsplejerske:
 
Hundested skole. 

Sofie Hvillum Haag, 23671307 Er på skolen i lige uger. 

Winie Birkkjær, 23627935. Er på skolen i ulige uger. 

Begge kan også kontaktes via forældreintra under eksterne samarbejdspartnere
                                                           
 
Tilbud fra skolesundhedsplejen:
Sundhedsplejersken orienterer om skolesundhedstjenesten på 1. skoledag. 

0. klasse. til 9. klasse: Alle elever i  0.,5.,og 8. klasse undersøges af sundhedsplejersken.

Eleverne i 1., 2., 3., 4., 6., 7. og 9. klasse vil blive set efter behov af sundhedsplejersken.

Sundhedssamtalerne er tilrettelagt i forhold til barnets alder og klassetrin. Eleverne får invitation via skoleintra inden hver samtale. Det er vigtigt, at forældrene samtykker til samtalen.

Sundhedspædagogiske aktiviteter: 
BH. klasse: Hygiejne
5. klasse: klasse el. gruppeundervisning pubertet 
Det er muligt at få råd, vejledning udenfor alm. samtaler/ undersøgelser. Kontakt sundhedsplejersken på telefonen
 
Konsulentfunktion: Sundhedstjenesten er konsulent for skoler, sfo-klub og klubber i spørgsmål om hygiejne, sundhed, sygdom, børns sikkerhed og trivsel. Sundhedsplejersken deltager i de udvidede specialcentermøder på skolen.

Tværfagligt samarbejde: Sundhedstjenesten arbejder tæt sammen med: børneafdeling, praktiserende læger, speciallæger, høreklinikken, talehørekonsulenter, psykologer, skole, lærere, familiesagsbehandlere, fysioterapeuter. Sundhedsplejersken deltager i de udvidede ressourcecentermøder.

Vaccination: Der tilbydes vaccination hos egen læge, når barnet er 12 år (MFR og for pigerne også HPV)