Telefon

Skolens pædagogiske tilbud kan kontaktes på telefon 22 91 73 15 i åbningstiden - dog ikke mellem kl. 13.45-14.00, da pædagogerne er i klasserne.

Klubben kan kontakes på telefon 40 31 02 21 i åbningstiden.

Vi gør opmærksom på, at vi af hensyn til børnenes sikkerhed - og at vi gerne vil have den daglige kontakt med forældrene - ikke sender børn til parkeringsplads eller hjem ved telefonhenvendelser.

Aftaler om gå hjem tider, aktiviteter og øvrige aftaler skal skrives i Tabulex.

Åbningstider og telefontid

Skoledage: kl. 6.00–8.00 og igen kl. 14.00-17.00.

Skolefridage: kl. 6.00-17.00.

Indmeldelse og udmeldelse af Pædagogisk tilbud sker via den digitale pladsanvisning på Halsnæs Kommunes hjemmeside: https://www.halsnaes.dk/Borger/Familie/Dagtilbud%200-6%20aar/Pladsanvisning.aspx

Takster for SFO findes her: http://www.halsnaes.dk/~/media/Dagtilbud/Takster%20mm/Dagtilbudstakster%202017.ashx?la=da