Der går 698 fantastiske børn på Hundested Skole. Det svarer til 22 elever i gennemsnit pr. klasse. 

Hvis man deler dem op i køn, er det temmelig ligeligt fordelt. Der er 370 drenge og 328 piger. Se fordelingen for hver klasse herunder.

Skolens elevtal

Der går 698 fantastiske børn på Hundested Skole. Det svarer til 22 elever i gennemsnit pr. klasse. Hvis man deler dem op i køn, er det temmelig ligeligt fordelt. Der er 370 drenge og 328 piger. Se fordelingen for hver klasse herunder.
Klasse Antal drenge Antal piger Elever ialt
0A 11 7 18
0B 11 9 20
0C 14 6 20
1A 10 9 19
1B 12 9 21
2A 8 12 20
2B 9 10 19
2C 8 13 21
3A 12 12 24
3B 12 9 21
3C 6 11 17
4A 6 12 18
4B 9 10 19
4D 12 8 20
5A 17 8 25
5B 10 8 18
5D 13 10 23
6A 9 11 20
6B 7 16 23
6D 15 11 26
7A 12 12 24
7D 8 15 23
7E 12 11 23
8G 14 7 21
8H 11 13 24
8I 12 11 23
8J 15 12 27
9A 12 14 26
9B 12 12 24
9C 10 14 24
DA 4 0 4
9SP 2 2 4
BISA 4 2 6
BISB 10 1 11
BMTA 7 1 8
BMTB 7 2 9
BUDS 9 0 9
Alle klasser 372 330 702