Skolens elevtal

Der går 725 fantastiske børn på Hundested Skole. Hvis man deler dem op i køn, er det temmelig ligeligt fordelt. Der er 386 drenge og 339 piger. Se fordelingen for hver klasse herunder.
Klasse Antal drenge Antal piger Elever ialt
0A 12 7 19
0B 11 10 21
0C 13 6 19
1A 9 8 17
1B 12 8 20
2A 8 12 20
2B 9 10 19
2C 8 13 21
3A 12 12 24
3B 11 9 20
3C 7 11 18
4A 6 12 18
4B 7 9 16
4D 11 7 18
5A 17 9 26
5B 10 8 18
5D 13 9 22
6A 9 11 20
6B 7 15 22
6D 15 10 25
7A 12 11 23
7D 9 15 24
7E 13 11 24
8G 15 5 20
8H 11 13 24
8I 13 12 25
8J 15 12 27
9A 11 13 24
9B 12 11 23
9C 10 14 24
9Z 0 1 1
DA 4 0 4
BISA 4 2 6
BISB 9 2 11
BMTA 6 1 7
BMTB 5 1 6
BUDS 8 0 8
Alle klasser 364 320 684